Публикация

Агенция „Медицински одит” започва внезапни проверки от понеделник


От понеделник инспекторите от Изпълнителната агенция „Медицински одит” започват внезапни проверки по сигнали.

Сред първите жалби са три смъртни случая на хора в лечебни заведения. Искане на пари за лекарства и консумативи в болници са сред другите оплаквания, които са постъпили в агенцията, и веднага ще се проверят, съобщи Министерството на здравеопазването.

От 1 април агенцията ще инспектира и състоянието на инвазивната кардиология у нас. Повод за това е доклад на здравната каса, който отчита нарастване на клиничните пътеки по инвазивна кардиология за година с почти 50%.

През 2007 г. здравната каса е платила за 24 347 случая по тези клинични пътеки, а през 2008 г. случаите вече са 36 331.

Проверките на агенцията ще се извършват съвместно с други институции като НЗОК, РЦЗ, РИОКОЗ, Комисията за финансов контрол. Те ще се осъществяват със сътрудничество на съсловните организации на медицинските специалисти, научните дружества по медицина, националните консултанти. Агенцията ще разполага и със собствен щат от 50 специалисти.

Основната цел на проверките ще бъде установяването на качеството на извършваните медицински процедури, както и възможностите на лечебните заведения да гарантират безопасността и сигурността на пациентите.

Предвижда се да бъде разработена система за оценка на качеството на медицинската помощ, въз основа на която ще се изготви рейтинг на лечебните заведения.

Инспекциите ще се извършват по време на самото лечение на хората, както и по медицинската документация.

Подобни проверки, които да показват качеството на медицинската помощ, ще се правят за първи път у нас, посочва МЗ.

Законите, по които ще се извършват инспекциите, са три - Законът за здравето, Законът за лечебните заведения и Законът за здравното осигуряване. По тях ще се проверяват специалистите от първичната и специализираната помощ, лечебни заведения за болнична помощ, фондове за здравно осигуряване.

Агенцията ще изготвя и периодични анализи за състоянието и тенденциите за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението и потребностите от кадрови ресурси в здравния сектор.

Коментари