Публикация

Български фирми получават еврофинансиране за участие в изложението Булмедика/Булдентал

Български фирми получават еврофинансиране за участие в изложението Булмедика/Булдентал

Над 200 компании участваха в последното издание на изложението


Български компании, участващи на международното изложение за медицина Булмедика/Булдентал, ще могат да получат частично еврофинансиране от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), информира в сайта си агенцията.

Международното изложение Булмедика/Булдентал ще се проведе в Интер Експо Център от 17 до 19 май. Това ще бъде неговото 51-о издание, на което фирми от България и чужбина ще разположат щандовете си, представяйки най-новите технологии, оборудване, продукти и методи на лечение. За участие в него Агенцията ще поема частично разходи на български фирми за наем на изложбена площ, стандартно изграждане на щанд, регистрационна такса. „БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ има значителен принос за обществото в ролята си на проводник на новите технологии за медицината в България“, информира Агенцията.

При интерес за участие във форума, в срок до 24.02.2017 г. фирмите могат да подадат документите си в деловодството на ИАНМСП с входящ номер или с електронен подпис на office@sme.government.bg. Допълнителна информация за процедурата може да бъде получена на www.sme.government.bg/?p=36037 и export.government.bg.

Процедурата на ИАНМСП е във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.

Над 200 компании участваха в последното издание на изложбата, която традиционно се организира под патронажа на Министерството на здравеопазването на България и с подкрепата на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Съюза на зъботехниците в България, Асоциацията на денталните дилъри в България и Българския фармацевтичен съюз.

Коментари