Публикация

Новите критерии за лечение на хепатит C са публикувани за обществено обсъждане

Новите критерии за лечение на хепатит C са публикувани за обществено обсъждане

Очаква да влязат в сила от 1 март 


Новите критерии за лечение на пациенти с хепатит C са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - www.nhif.bg, линк „Лекарства”, подлинк „За договорните партньори”.

Това съобщиха от здравната каса, откъдето уточняват, че изискванията за приложение на безинтерферонова терапия при лечение на хепатит С са съгласувани с националните консултанти по гастроентерология, с председателя на Българското дружество по гастроентерология и с външни експерти по същата специалност.

Поради надделяващия обществен интерес и в полза на пациентите, изискванията ще влязат в сила от 1 март тази година.

Разходите на НЗОК за лекарствена терапия за домашно лечение на пациенти с хепатит С за миналата година са около 21 млн. лв., като сумата включва както безинтерферонова терапия, така и стандартна интерферонова терапия.

С приемането на критериите, до края на тази година за лекарствена терапия за домашно лечение на 650 пациенти с хепатит С институцията ще похарчи толкова, колкото и през миналата година. Но ефектът от прилагането на изискванията ще бъде значително по-голям от миналогодишния, изтъкват от пресслужбата.

Успеваемостта от лечението с безинтерферонова терапия (директно действащи антивирусни средства) е двукратно по-висока спрямо стандартната интерферонова терапия. Предвижда се от новото лечение да бъдат обхванати и пациенти с по-леки форми на чернодробно увреждане. Очакванията са да намалее броят на заболелите от хепатит С, както и на хоспитализациите, поради липса на усложнения от лечението. 

" }-->

Коментари