Публикация

Европа ще ограничава вредното влияние от околната среда


Декларация за ограничаване на вредните въздействия от околната среда и климатичните промени върху човешкото здраве до 2020 г. бе приета по време на Петата министерска конференция в Италия, организирана от европейското бюро на СЗО.

Тема на тазгодишната конференция бе защитата на здравето на децата в една променяща се среда. България беше представена от министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев и неговата заместничка доц. Тодорка Костадинова.

Процесът по контрол на въздействието на oколната среда върху здравето в Европа се осъществява от 20 години под ръководството на Европейския комитет по околна среда и здраве.

Намаляването на вредните въздействия за здравето на хората и ограничаване на хроничните заболявания чрез провеждането на адекватни политики в областта на храненето, урбанизацията, транспорта и работната среда са сред другите ангажименти, които са поели здравните министри в ЕС.

Страните са се ангажирали да увеличат усилията си за изменение и разработване на допълнителни закони в областта на околната среда и здравето. За тази цел международните институции и Европейската комисия ще предоставят допълнителна научна, политическа, техническа и финансова помощ.

Основните приоритети за България ще са насочени най-вече към запазването здравето на децата. Това включва въвеждането на система за управление на нейонизиращите лъчения, намаляването на риска от злокачествени заболявания чрез профилактика още от ранна възраст и проследяването на здравното състояние на децата, уточнява МЗ.

Коментари