Публикация

НСОПЛБ: Критериите за качество и предвидените санкции са незаконни

НСОПЛБ: Критериите за качество и предвидените санкции са незаконни

Създава се правен хаос, твърдят от сдружението


Критериите за качество на първичната извънболнична медицинска помощ и предвидените санкции при тяхното неспазване, залегнали в проекта за Национален рамков договор за 2017 г., са в несъответствие с действащата в страната нормативна уредба.

Това посочват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) в отворено писмо до здравния министър, до ръководството на здравната каса и  на лекарския съюз.

Според организацията се създават предпоставки за правен хаос и проблеми при прилагането на нормите на НРД.

От сдружението изтъкват, че съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз приемат правила за добра медицинска практика, предлагат ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражняват контрол по спазването им. Т.е. съсловните организации са тези, които трябва да контролират качеството.

Прегледът на нормативната уредба не показва наличие на приети и утвърдени от министъра на здравеопазването правила за добра медицинска практика по отделните медицински специалности, в т.ч. и по обща медицина. 

При това обстоятелство, критериите за качество и достъпност за дейностите в първичната медицинска помощ могат да се позовават единствено и само на утвърдените медицински стандарти“, посочват от НСОПЛБ.

 „В този смисъл до приемане на правила за добра медицинска практика всички предлагани от НЗОК критерии, извън посочените в медицинския стандарт могат да имат единствено и само препоръчителен характер и не могат да бъдат основание за налагане на санкции“, допълват от сдружението.

Пълния текст на писмото, както и позицията и предложенията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари можете да откриете в прикачените файлове.

" }-->

Прикачени файлове

5-Част от промените в НРД.docx
4-Приложение-Съдържание-Е-Pismo6_P...
3-Приложение-E_Pismo_do_BLS.docx
2-Приложение-ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ О...
1-Приложение-НРД-2017_Bord_OM.pdf
0-Stanovishte_Kriterii_kachestvo.doc

Коментари