Публикация

Европейската генерична асоциация иска реформа на патентната система


Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) подкрепя предложението на Европейската генерична асоциация (ЕГА) за извършване на спешна реформа на патентната система.

„Ако патентната система в Европа не е реформирана, производителите на лекарства ще се натъкват на все по-големи трудности при конкуренцията и реалната иновация”, заяви генералният директор на Европейската генерична асоциация Грег Пери във встъпително обръщение към делегатите на Шестия форум на ЕГА, който се проведе на 11 март в Мюнхен, Германия.

Тъй като действията, последващи разследването във фармацевтичния сектор, набират темпо, Европейската генерична асоциация се стреми да продължи конструктивния диалог с Европейското патентно ведомство (ЕПО). От ЕГА подчертават, че целта е да се подобри ефективността на патентната система в съответствие с предложенията на Европейската комисия. ЕПО трябва да следи за подобряване  качеството на патентните изследвания и апликации и да ускори проучването и процедурите за обжалване.

БГФармА и ЕГА подкрепят предложенията на ЕПО за „вдигане на летвата” в тази област с цел прекратяване на патентните спекулации.

Европейската генерична фармацевтична индустрия остава загрижена относно възможността да се заобикалят правилата на ЕПО, които ограничават подаването на обособени апликации, посочва още Българската генерична фармацевтична асоциация.

Според нея, съдебните спорове за патентни несъответствия в Европа също са проблематични. Това несъответствие може да бъде решено от добре балансиран Централен европейски патентен съд с технически квалифицирани и опитни съдии.

Положението е критично, например в Португалия, където предстоят около 260 съдебни производства срещу генерични компании. Производителите на генерични лекарства в Европа подкрепят  клаузата „Болар”, която разрешава прилагането на всички  административни актове, необходими за пускането на пазара на генерични медикаменти, без да ги обвързва с обхвата на патентна защита. Това включва подаването на молби и получаването на разрешения за употреба, цена и реимбурсен статус.

Последните действия на генерална дирекция „Конкуренция” за разследване на действията, които възпрепятстват навлизането на пазара на генеричния продукт citalopram, и предприетите мерки от Испания за ускоряване на ценообразуването на генеричните лекарства са доказателство за това, че вече се предприемат мерки, последващи разследването във фармацевтичния сектор, допълва БГФарма.

Коментари