Публикация

Гост-лектори от Украйна ще изнесат лекции по фармакогнозия и клинична фармакология в МУ-Варна

Гост-лектори от Украйна ще изнесат лекции по фармакогнозия и клинична фармакология в МУ-Варна

От 27.02.2017г. до 03.03.2017г. Факултетът по фармация към МУ-Варна ще бъде домакин на гост-лектори от Националния университет по фармация в Харков (Украйна)


Гост-лектори от Украйна ще изнесат лекции по фармакогнозия и клинична фармакология в МУ-Варна

От 27.02.2017г. до 03.03.2017г. Факултетът по фармация към МУ-Варна ще бъде домакин на гост-лектори от Националния университет по фармация в Харков (Украйна). Заместник-декана по учебната работа доц. Лариса Ленчик от Катедра „Химия на природните съединения" и доц. Виктория Прописнова от Катедра „Клинична фармакология и клинична фармация" на украинския университет са лекторите, които ще гостуват в рамките на проект за сътрудничество по програма „Еразъм+" между МУ-Варна и Националния университет по фармация в Харков (Украйна).

Доц. Лариса Ленчик ще изнесе лекции по фармакогнозия. Първите две ще се проведат на 27 февруари (понеделник) от 16:30 часа в зала 816 на Факултета по фармация, като темите са съответно-„Съвременни изисквания, свързани с качеството, безопасността и ефективността на растителни субстанции за медицински цели" и „Състав на фитопродуктите и тяхната стандартизация". Вторият блок от лекции ще се проведе на  1 март (сряда) от 16:30 часа в зала 816 на Факултета по фармация. Разглежданите теми ще бъдат „Изисквания на европейската и украинската фармакопея"и „Методи за анализ на биологично активни вещества от растителен произход".

 

 

Доц. Виктория Прописнова ще изнесе лекции по клинична фармакология на 28 февруари (вторник) от 16:30 часа в зала 816 на Факултета по фармация и ще разгледа темите „Място и значение на клиничната фармация в съвременната система на здравеопазване" и „Иновативни или генерични лекарства: предимства и недостатъци". На 2 март (четвъртък) от 16:30 часа в зала 816 на Факултета по фармация доц. Прописнова ще изнесе и лекции на теми „Клинична фармакология и фармацевтични грижи при НСПВЛ: какво ново?" и „Лекарства на билкова основа и модерна медицина".

 

Всички лекции ще бъдат с превод на български език. Поканени са студенти, докторанти, преподаватели, магистър-фармацевти и всички, за които темите представляват интерес.

Коментари