Публикация

Приоритет на ЕП е насърчаване на конкуренцията чрез генерични и биоподобни лекарства

Евродепутатите призовават комисията да стимулира навременния износ на тези лекарства в страни, където не е въведен патент или сертификат за допълнителна защита


Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) гласува доклад, който поставя генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност в основата на дебат за подобряване на достъпа на пациентите до лекарства. 

Докладът се очаква да бъде приет на пленарно заседание през март 2017 г.

В документа се подчертава, че генеричните лекарства са крайъгълният камък на европейското здравеопазване, биоподобните лекарства предлагат огромна възможност за достъп до биотерапия и че лекарствата с добавената стойност могат да помогнат за справяне с основните предизвикателства пред здравеопазването, като спазването на предписаната терапия при лечението, полифармацията или намаляването на грешките при болничното лечение.

Докладът потвърждава, че ЕС се заема сериозно с подобряване на достъпа до лекарства за пациентите в Европа. Заедно със Заключенията на Съвета от юни 2016 г., този доклад предоставя на Комисията ясни правомощия за насърчаване на по-голямата конкуренция сред генеричните и биоподобните лекарства и признава оценката на стойността на лекарствата с добавена стойност. 

Този документ трябва да се превърне в конкретни мерки за подпомагане на държавите-членки, които да доведат до премахване на бариерите и до по-бързото им приемане - Специфичните за всяка държава препоръки.

„След много дебати, Парламентът приема възгледите на Съвета да насърчи конкуренцията чрез генерични, биоподобни лекарства и такива с добавена стойност, като приоритет за подобряване достъпа на пациентите до лекарства. Сега Комисията трябва да предприеме действия, за да гарантира, че тези предложения са превърнати в реални мерки, така че всички пациенти от цяла Европа да получат достъпа, от който се нуждаят“, коментира Адриан ван ден Ховен, генерален директор на Medicines for Europe.

Евродепутатите призовават Европейската комисия да стимулира навременния износ на генерични и биоподобни лекарства в страни, където не е въведен патент или сертификат за допълнителна защита (СДЗ). 

Износът на генерични и биоподобни лекарства за страни извън ЕС, по време на валидност на сертификата на допълнителна защита ще увеличи достъпа до висококачествени лекарства в трети страни, без да се променя равновесието между производителя на оригиналния продукт и промишлеността на генеричните и биоподобните лекарства в ЕС. 

" }-->

Коментари