Публикация

МЗ: Радиоактивен йод-131 не е засичан в България

МЗ: Радиоактивен йод-131 не е засичан в България

Агенцията за ядрено регулиране прави постоянни измервания


 

 

 

 

 

 

Няма данни за пренос на йод-131 на територията на България. Агенцията за ядрено регулиране прави постоянни измервания на радиационните нива и не са отчетени наднормени стойности.

Това съобщава Министерството на здравеопазването във връзка с появили се информации за наличие на радиоактивния изотоп във въздуха на някои европейски страни.

По информация на Националния център по радиобиология и радиационна защита измереното съдържание на йод-131 в тези държави е в незначителни количества и не представлява риск за човешкото здраве. 

Води се разследване за изясняване на източника на радиацията там. 

Измереното ниво на радиоактивния изотоп е около 0.31 µ Bq/m3 (микро Бекерела на кубичен метър), което е 1000 пъти по-малко от регистрираното във Фукушима, Япония, по време на аварията през 2011 г., уточнява още МЗ.

Коментари