Публикация

Най-новият и ултрамодерен РЕТ/CT в страната работи в Отделението по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Свети Георги“

Това е последно поколение хибриден скенер „Siemens“ - „Biograph mCT64“ и е единственият в Южна България със сключен договор с НЗОК.


Провежданите изследвания са с приоритет за диагностика в онкологията, финансират се от Националната здравноосигурителна каса и са напълно безплатни за пациентите. Апаратът е част от високотехнологичния център за образна диагностика на онкологични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги“. Въведен е в експлоатация от месец ноември 2016 г.

Високотехнологичната апаратура, съчетаваща позитронно-емисионна и рентгенова компютърна томография, гарантира качеството на диагностичния процес, при ниско лъчево натоварване на пациентите. 

С откриването на новия апарат информативните РЕТ/CT изследвания стават достъпни за болните в региона и се спестява неудобството на пациентите да пътуват до по-далечни нуклеарномедицински центрове.

" }-->

Коментари