Публикация

Безопасният секс е стресиращ?


Проф. Стюарт Броуди от университета в Западна Шотландия хвърли в смут научните  и медицинските среди с позицията, че сексът без презерватив може значително да подобри психичното състояние на представителите и на двата пола, а използването на предпазни средства води до стрес и депресия.


Въпреки острата реакция на колегите си, професорът аргументира мнението си с резултатите от анкетата на 99 жени и 11 мъже от Португалия. Като съпоставя отговорите на въпросите, свързани с удоволствието от интимния живот и използването на предпазно средство, с разработената в Канада скала на психичното здраве, проф. Броуди прави извода, че презервативът се асоциира изключително със стрес.

Обяснението професорът търси в това, че природно е заложено човек да получава удоволствие от „незащитен” секс. Той има в същото време и еволюционна роля, тъй като дава повече шансове за възпроизводство на рода.

Коментари