Публикация

Проф. Вл. Пилософ подаде оставка, остава директор на Фонда за лечение на деца до 6 март

Малкият Байрям не се нуждае от спешна бъбречна трансплантация, а „извършена в планов порядък“, смятат специалистите


Директорът на Фонда за лечение на деца проф. Владимир Пилософ днес (24 февруари) е заявил писмено желанието си да бъде освободен от заеманата длъжност по искане на министъра на здравеопазването д-р Илко Семерджиев.

Министърът освобождава проф. Пилософ от длъжност, считано от 6.03.2017 г.време, през което дейността следва да бъде предадена на новия директор, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Ведомството информира още, че разширеният консилиум от специалисти след обстоен преглед на 9-годишния Байрям в Университетската болница „Лозенец“ е излязъл със становище, че детето е в задоволително общо състояние и не се нуждае от спешна бъбречна трансплантация, а „извършена в планов порядък“. 

Комисията от 12 специалисти, начело с директора на болницата проф. Любомир Спасов, единодушно е решила, че „операцията и налагащите се предшестващи процедури могат да бъдат извършени от българските специалисти в болница „Лозенец“. Поради създаденото напрежение около здравословното състояние на детето не възразяват плановото и оперативното му лечение да бъде продължено в чужбина.

Въз основа на заключението от клиничното обсъждане и след прецизно окомплектоване на необходимите документи министърът на здравеопазването ще подпише формуляр S2 и малкият Байрям ще отпътува за лечение в чужбина.

От министерството изтъкват, че решението на Фонда за лечение да изпрати Байрям в Германия е било в разрез с Правилника за неговата дейност и организация на работа и с Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. Съгласно тях фондът има правомощия да подпомага осъществяването на органна трансплантация в лечебни заведения на територията на държави-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Швейцария в случаите, когато тя не може да бъде извършена своевременно в България. 

Не бяха изискани становищата на поне двама външни експерти по профила на заболяването и исканото лечение, в случая специалисти по бъбречна трансплантация (уролог и трансплантолог), както и от националния консултант по трансплантология. Предложената документация в МЗ беше непълна и не кореспондираща с нормативните изисквания – факт, който в момента спешно се коригира, допълват от министерството.

Коментари