Публикация

1577 са специализациите за лекари, стоматолози и фармацевти за 2010 г.


През тази година 1577 души ще могат да специализират в областта на медицината, стоматологията, фармацията и здравните грижи. 368 от тях ще се финансират от държавата. Броят им е определен според потребностите от медицински специалисти у нас, съобщава Министерството на здравеопазването.

Сред най-многобройните са местата за анестезиолози – 101 (59 от тях се финансират от държавата), за спешна медицина – 49 (39 се поемат от държавата), за патолози – 33 (от тях 16 се поемат от държавата), за инфекциозни болести – 47 (23 се финансират от държавата), за педиатри – 37 (16 са платени от държавата).

За специалностите с най-голям дефицит на кадри са предвидени и по три минимални заплати като месечно възнаграждение. Това са спешната медицина, патологията и инфекциозните болести. Останалите специализанти по държавна поръчка ще получават по две минимални заплати, както беше и досега.

За първи път е предвидено възнаграждение и за специализантите, които сами плащат обучението си. Те ще получават по една и половина минимална заплата на месец от болниците, в които са зачислени.

Най-много специализанти към момента има по кардиология, - 186, АГ - 99, гастроентерология – 95, ендокринология – 94.

За първи път през тази година специализантите ще могат да се прехвърлят от една база в друга и от един университет в друг, ако има свободно място и съгласие от съответните институции.

Повишени са и критериите към болниците, които могат да провеждат практическо обучение. Те трябва да имат система за вътрешна оценка на обучението, да могат да изпълняват поне 50% от учебната програма, освен това един ръководител не може да има повече от трима специализанти.

Заповедта на здравния министър е изпратена до всички медицински университети.
От тях желаещите да специализират могат да получат повече информация за датите на конкурсите и за провеждането им.

Коментари