Публикация

Търговски представител 

Необходимо образование - биология, молекулярна биология или биотехнологии


Водеща компания в областта на лабораторната диагностика търси търговски представител за отдел „Имунология и молекулярна биология”

Изисквания към длъжността:
- Да познава продуктовата листа на фирмата и да следи развитието и новостите в областта на молекулярната биология..
- Да поддържа контакт с установени клиенти и да създава досие. Осигурява своевременното им информиране за нови продукти. Да спомага за въвеждането на нови продукти и методи, и разрешава проблеми, възникнали при внедряване и използване продуктите на фирмата. Да създава контакти с нови клиенти и предлага решения за конкретни аспекти от тяхната работа. 
- Подпомага клиентите в изготвянето на поръчки. Приема и обработва клиентски поръчки.
- Подготвя продуктови спецификации към офертите на компанията за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.
- Участва в изготвянето на месечни, тримесечни и годишни търговски прогнози и планове за продажбите по стокови групи.
- Да изпълнява месечните, тримесечни и годишни задачи за продажби по съответни групи, приети и възложени ръководството на фирмата. 
- Следи пазарните тенденции и конкурентните продукти.
- Разработва и предлага форми за насърчаване на продажбите и увеличаване на пазарния дял на компанията.
- Изготвя и осъществява компютърни и друг вид презентации, практически демонстрации и изпитания на продуктите на фирмата. Планира и участва в провеждането на научни прояви със продуктови и научни презентации.
- Изготвя оферти, проформа-фактури.

Квалификация (образование):
- Задължително - биология, молекулярна биология или биотехнологии, познания по имунология и опит в областта на поточната цитометрия (flow cytometry), RT-PCR, end point PCR, ELISA, DNA и RNA Microarray и други молекулярно биологични методи са предимство; шофьорска книжка;

Език - английски - добро владеене;
Предимство – сертификат за специализация по маркетинг, предишен опит на подобна позиция

Умения:
- Задължителни - аналитични способности, компютърна грамотност, умения за работа с хора и в екип;
Персонални качества:
Креативност, ентусиазъм, деловитост, съобразителност, способен да работи под напрежение, напорист, гъвкавост, отговорност.
Шофьорска книжка - Да 
Мотивационно писмо - Да 

Компанията предлага:
1.Мотивиращо възнаграждение, бонуси;
2.Служебен автомобил;
3.Мобилен телефон;
4.Възможност за интересна кариера, включително обучения в чужбина;
5.Работа в млад и екип и модерна работна среда

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

" }-->

Коментари