Публикация

Как да се информирате за правата си на пациент?


Ако не сте доволни от медицинската помощ  на всички нива на здравноосигурителната система, можете да се отнесете до Националната здравноосигурителна каса – 1407 София, ул. „Кричим” №1. Това може да стане:

- На националния телефон за консултации: 0800 14 800;
- На стационарните телефони в ЦУ на НЗОК: 02/ 9659 364; 02/ 9659 159; 02/ 9659 128.
- По въпроси, свързани с правата на български граждани при ползване на спешна медицинска помощ в страни от ЕС – 02/ 9659 116.

В Приемната в ЦУ на НЗОК ( 1407 София, ул. Кричим” №1) освен да бъдат консултирани лично, гражданите могат да подадат и писмена жалба. По жалбите задължително се извършват проверки от контролните органи на институцията.

На сайта на НЗОК – www.nhif.bg, в  “Оn line консултации”

„On-line консултации” е една от най-търсените услуги, предоставяни на електронната страница на НЗОК. Тя дава възможност посетителите да задават конкретни въпроси, свързани с :
• отказ от оказване на медицинска помощ  на пациент от ОПЛ/лекар-специалист, когато такава се дължи по договор с НЗОК;
•  издаване на рецепта  и/или   амбулаторен лист без  преглед на пациента;
• преглед на  пациент от лекар специалист в 30-дневния период от изписване от лечебното заведение за болнична помощ в рамките на двата контролни прегледа ;
• отчитане на зъболекарски манипулации по време на престой на гражданина  в друга страна;
• отчитане на прегледи на здравноосигурени български граждани по време на престой в друга страна;
• промяна на избор/преизбор на ОПЛ, без знанието на пациента;
• неиздаване на епикриза на пациента след изписването му от болница и невъзможност да се предостави на ОПЛ с оглед по-нататъшното проследяване на състоянието  на пациента;
• неправомерно заплащане на потребителска такса;
• неиздаване от лекар/лекар по дентална медицина на фискален бон при заплащане на потребителска такса;
• нарушено право на избор/преизбор на ОПЛ;
• неспазване на обявения  график за работа от ОПЛ или лекар-специалист;
• нарушение на  качеството на оказаната дентална помощ;
• заплащане от пациент на  дейност/изследване, които се заплащат на лекар/лекар по дентална медицина по договор с НЗОК.
• заплащане за извършена процедура и контрастно вещество по време на болничен престой при инвазивна и/ или интервенционална диагностика на сърдечно-съдови заболявания;
• извършване на КАТ на гръбначен стълб в извънболничната помощ срещу заплащане по време на болничното лечение;
• заплащане за извършени лабораторни кръвни изследвания по време на болничен престой;
• използване на лични лекарствени средства за домашно лечение от пациента по време на болничен престой;
• липса на информация за консумативите, които НЗОК не заплаща;
• заплащане на потребителска такса от пациент с доказано онкологично заболяване;
• неправомерно заплатена потребителска такса в болница от здравноосигурен за повече от 10 дни;
• вземане на  потребителска такса от медицински специалисти в нарушение на Закона за здравното осигуряване.

Коментари