Публикация

Спряна е продажбата на Victrelis 200 mg, използван за лечение на хепатит C

Спряна е продажбата на Victrelis 200 mg, използван за лечение на хепатит C

Медикаментът съдържа активното вещество boceprevir


Притежателят на разрешението за употреба – Merck Sharp & Dohme Ltd, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от 22.08.2016 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Victrelis 200 mg capsule, hard - 4 x 84, съдържащ активното вещество boceprevir. 

Терапевтични показания: за лечение на хроничен вирусен хепатит C (СНС) генотип 1 в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин при възрастни пациенти с компенсирано чернодробно заболяване, които не са лекувани преди това, или не са се повлияли от предшестващо лечение.

Коментари