Публикация

НМ Дженомикс обявява партньорство с компания Trovagene, за да осигури на българските пациенти достъп до нови тестове за проследяване на онкологични заболявания

НМ Дженомикс обявява партньорство с компания Trovagene, за да осигури на българските пациенти достъп до нови тестове за проследяване на онкологични заболявания

НМ Дженомикс е една от седемте компании в света,които предлагат тестовете за течна биопсия TroveraTM. Данните получени от TroveraTM подпомагат избора за най-подходящото лечение, като това дава сигурност на онколога за постигане на по-високи стандарти в индивидуалното лечение на всеки пациент.


НМ Дженомикс обявява партньорство с компания Trovagene, за да осигури на българските пациенти достъп до нови тестове за проследяване на онкологични заболявания

Компанията Trovagene, иноватор в технологиите за анализ на циркулираща туморна ДНК (цтДНК), предлада тестовете TroveraTM. Те изследват EGFR, KRAS и BRAF мутации, тясно свързани с развитието на няколко типа солидни тумори, за които FDA и ESMO са одобрили използването на таргетна терапия. Данните получени от TroveraTM подпомагат избора за най-подходящото лечение, като това дава сигурност на онколога за постигане на по-високи стандарти в индивидуалното лечение на всеки пациент.
 
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА TROVERAТМ?
•    Дава клинично значими резултати за откритата мутация и най-подходящата таргетна терапия.
•    Установява в реално време промените в тумора на молекулярно ниво. Детекция на налични или нововъзникнали мутации
•    Проследява ефективността на терапията според отговора на тумора към нея, възможност за навременна смяна на медикамента при наличие на резистентност.
•    Дава възможност да се контролират туморните промени преди, по време и след лечението.
•    Установява наличие или отсъствие на минимална остатъчна болест или прогресия на заболяването.
•    Категоричен отговор за хода на лечението.
•    Тестът може да се прилага многократно и често.
•    Безболезнен метод.
•    Материал за изследването: кръв и/или урина
•    Време за получаване на резултатите: може да варира според броя от изследвани мутации и е между 7 и 14 работни дни
Базирана в Сан Диего, Калифорния, компания Trovagene прилага собствената патентована технология Precision Cancer Monitoring® (PCM) с цел изолиране, мониторинг и анализ на циркулираща туморна ДНК в кръвни проби и урина. 
Precision Cancer Monitoring® позволява детекция и количествено определяне на онкогенни мутации с роля за избора на най-подходящо лечение. Технологията на Trovagene е предназначена да осигурява важна клинична информация отвъд стандартните медицински грижи и е защитена чрез множество издадени патенти и заявки за патенти в световен мащаб. 
НМ Дженомикс е една от седемте компании в света,които предлагат тестовете за течна биопсия TroveraTM.
 
Повече информация за новия тест TroveraTM може да намерите на:
http://www.nmgenomix.com/bg/content/trovera

 

" }-->

Коментари