Публикация

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря и приятеля доц. д-р Виктор Княжев


IN MEMORIAM

Медицинската общност във Варна загуби дългогодишния преподавател и приятел, основателя и ръководител на Учебно-научния сектор по „Съдова хирургия" към Факултета по медицина в Медицински университет – Варна доц. д-р Виктор Княжев.

Доц. Княжев бе високо ерудиран лекар и преподавател с огромен принос за утвърждаването на учебно-научния сектор по Съдова хирургия към Катедрата по хирургични болести в МУ-Варна и Клиниката по съдова хирургия към УМБАЛ "Св. Анна", на които бе ръководител от 1990г. до 2013г. Кариерното развитие на доц. Княжев в Медицински университет - Варна започва през 1971 г. като стажант-асистент, след като завършва медицина в Русия. Личният му над 45-годишен хирургичен опит в областта на общата и съдова хирургия включва над 5000 различни хирургични намеси, от които над 1200 сложни артериални реконструкции.

Доц. Княжев бе дългогодишен национален консултант по съдова хирургия, член на 6 международни дружества с над 250 публикации в национални и международни научни издания. Хирургичната школа на доц. Княжев бе важен стълб в развитието на хирургичната наука и практика в страната.

Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря и приятеля доц. д-р Виктор Княжев.

Поклон пред светлата му памет!

" }-->

Коментари