Публикация

8-ми симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

8-ми симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

Тази година по време на симпозиума ще се проведе международен образователен проект за теоретично и практическо обучение, организиран от South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR) и посветен на съвременните методи за диагностика, лечение и метафилактика на уролитиазата.


Уважаеми колеги и приятели,

От името на Организационния комитет имам удоволствието да ви информирам, че на 24 и 25 април 2017 година в хотел “Хилтън”, София, България ще се проведе 8ми Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” и “2nd SEGUR Workshop on Urolithiasis”.

Симпозумът “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” е ежегодна научна проява, организирана от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия с подкрепата на Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU), South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR), Асоциация Urology in Emerging countries (U-merge), Experts in Stone Disease (ESD) International Alliance of Urolithiasis (IAU).

Тази година, за втори път по време на Симпозиума “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”, ще се проведе “SEGUR Workshop on Urolithiasis” - международен образователен проект за теоретично и практическо обучение, организиран от South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR) и посветен на съвременните методи за диагностика, лечение и метафилактика на уролитиазата.

В съдържанието на научната програма ще бъдат представени съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на урологичните заболявания под формата на: “State-of-the-art” лекции от водещи европейски преподаватели, “Live surgery” сесии с демонстрация в реално време на съвременни минимално-инвазивни ендоурологични операции и “Hands-on-training” сесии, за усъвършенстване на хирургичните умения и запознаване с възможностите на съвременните ендоскопи, енергийни източници и консумативи. Участниците ще имат възможността да представят собствените си резултати в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия по време на модерираната постерна и видео сесия.

По време на симпозиума ще бъде организирана медицинска изложба, на която фирмите участници ще предоставят актуална и полезна информация за предлаганите от тях апаратура, инструменти, консумативи и медикаменти.

Очакваме 8ми Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” и “2nd SEGUR Workshop on Urolithiasis” да бъдат за поредна година място за среща между приятели и колеги с интереси в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия и да допринесат за развитието на тази област от съвременната медицина в нашата страна.

С уважение,

Председател на Организационния комитет:

Проф. д-р Илия Салтиров, дмн

" }-->

Коментари

За мен е удоволствие да съм част от екипа на проф.Илия Салтиров!????