Публикация

Определена е Етичната комисия по трансплантация


Правителството определи състава на Етичната комисия по трансплантация.
Тя е 9-членна, с петгодишен мандат и включва лекари, психолози, теолози и юристи.

За неин председател е избран проф. Димитър Карадимов. Той е национален консултант по анестезиология и интензивно лечение.

Проф. Карадимов е член на Специализирания научен съвет на болница „Пирогов” и на Специализирания научен съвет по хирургия, анестезиология, урология, ортопедия при Висшата атестационна комисия.

Има над 150 български и чуждестранни публикации в областта на анестезиологията и неврореанимацията.

За членове на комисията са определени проф. Владимир Овчаров, проф. Цекомир Воденичаров, доц. Божидар Финков, проф. Милан Миланов, доц. Емил Стоянов, Елица Брънкова, Надежда Бранковска и Христо Паунов, съобщава още правителствената информационна служба.

 

 

Коментари