Публикация

400 млн. лева се изразходват неефективно в болниците


Средствата на Националната здравноосигурителна каса за болнична помощ се изразходват неефективно.
Това сочат данните от остойностяването на медицинските дейности, който се извърши от работна група към Министерството на финансите.

Те бяха оповестени по време на среща с болничните директори в Министерския съвет днес, на която присъства заместник-министърът на здравеопазването д-р Валерий Митрев и главният секретар на МЗ д-р Нели Нешева.

Близо 1 млрд. лв. е давала досега здравната каса за болнична помощ на година, 400 млн. лв. от тях обаче изтичат. Една от основните причини за това са свръххоспитализациите, съобщава още здравното министерство.

Установено е, че около 30% от лечението в болниците в момента е ненужно.

Друг проблем за неефективното изразходване на средствата е нереалното остойностяване на клиничните пътеки. В момента за 84 пътеки касата дава 102 млн. лв. повече от реалните разходи на болниците за тях. В същото време други 214 клинични пътеки са недофинансирани с 291 млн. лв.

Най-надценени са пътеките в областта на инвазивната кардиология, като разликата между реалната стойност и тази, която плаща сега здравната каса, е завишена с 30 на сто.
В същото време сред най-недофинансираните са педиатричните пътеки. При среден разход от 4754 лв. в сферата на неонатологията например се дават само 880 лв. Това неправилно разпределение на разходите създава предпоставките и за свръххоспитализации при определени заболявания.

Диспропорция има и в размера на средствата, които се изразходват за болнична и извънболнична помощ. В страните от ЕС около 30% от всички разходи са за болнична помощ, у нас те са – близо 50 на сто от средствата на здравната каса. В същото време европейските страни изразходват над 30% за извънболнична помощ, а у нас се дават малко над 20% от средствата на НЗОК.

Реалното остойностяване на медицинските дейности и преразпределението на средствата на касата за болнична помощ ще доведе до по-ефективното им изразходване.
Ограничаването на неефективното изразходване на средства ще стигне за покриването на всички разходи при лечението на пациентите, с изключение на консумативите. Това означава, че занапред хората не биха плащали за избор на екип при хоспитализация, както им се налага да правят в момента, посочва МЗ.

Коментари