Публикация

НСОПЛБ: Неправомерно се увеличават наемите на лекарски кабинети


В София неправомерно се увеличават наемите на лекарските кабинети. За това сигнализира в отворено писмо Националното сдружение на общопрактикуващите лекари .

Организацията посочва, че на фона на задълбочаващата се икономическа криза у нас, броят на неосигурените български граждани, които отпадат от листите на общопрактикуващите лекари се увеличава, поради промените в Закона за здравното осигуряване. А това води до намаляване на приходите в практиките на личните лекари.

Въпреки очертаната негативна тенденция, в офиса на НСОПЛБ е получено писмо от общопрактикуващите лекари в 24-то ДКЦ в столицата, в което се посочва, че от името на кмета на район „Надежда” на 10 март срещу подпис са им били връчени договори за увеличаване на наема, валидни със задна дата (01.01.2009 г.), като те ще важат до провеждането на евентуален търг.

„Тези действия са неправомерни поради факта, че процедурата по промяна на Закона за лечебните заведения все още е отворена и промените в него не са влезли в сила”, категорично е Сдружението на личните лекари.  
 
То настоява при обсъждане на предстоящи изменения в ЗЛЗ в Комисията по здравеопазване и последващото му внасяне в пленарната зала да се възстанови чл. 102 от закона. 

Според него управителните органи на лечебните заведения, до които е направено предложение, са длъжни в срок от 15 дни след поискването да сключат наемни договори за помещенията по цени в размер 10 на сто от наемната цена, определена от съответния Общински съвет по реда на Закона за общинската собственост, а за обзавеждането и апаратурата по цени, равни на месечните им амортизационни отчисления, съгласно чл. 15 от Закона за счетоводството. 

Коментари