Публикация

Съвременните технологии осигуряват на онкоболните високоефективни и щадящи терапии

За пациентите с онкологични заболявания са създадени европейски условия за лечение - в „Уни Хоспитал“ координирано помежду си работят отделения по Медицинска онкология и Нуклеарна медицина


Д-р Захари Захариев
д-р Захари Захариев и д-р Росица Кръстева

Интервю с д-р Захари Захариев - началник на отделението по лъчелечение в МБАЛ „Уни Хоспитал“ в Панагюрище

Д-р Захариев, все по-често се говори и пише за лъчеление. Пояснете, моля, какво е това.

Лъчелечението е важна част от онкологичната терапия. Основният принцип на действие на лъчелечението е увреждането и смъртта на туморните клетки при запазване на здравите. В последните години 10 години технологиите в тази сфера се развиват все повече, благодарение на което пациентите имат отлични възможности за излекуване и високо качество на живот.

Какво имате предвид под “развитие“ и в какво точно насока е то?

Целта на модерните технологии е нежеланите странични ефекти да бъдат сведени до минимум. Една такава възможност, например,  предлага брахитерапията, която е много ефективна за лечение на тумори на простата в ранен стадий - първи и втори. Отделението по лъчелечение в нашата болница разполага с уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата Flexitron последно поколение.

Какво представлява накратко брахитерапията и как се провежда лечението?

На практика това е вид вътрешно лъчелечение, при което източникът на радиация се вкарва в самия тумор или в непосредствена близост до него. След като туморът се визуализира, медицинските физици изготвят лечебен план. В простата, например, се поставят игли, които се подреждат по определен начин. Те се свързват роботизирано с апарат, който дозирано облъчва само болния орган. Лечението се извършва под пълна анестезия.

Какви са предимствата за пациентите от този метод на облъчване в сравнение с традиционното външно облъчване?

Предимството е, че проведеното по този начин лъчелечение атакува само и директно засегнатия орган, като в същото време съседните здрави тъкани са пощадени и облъчването при тях е минимално.  Благодарение на това, че е по-щадяща, брахитерапията е един от методите на лечение, който води до добро качество на живот след процедурата.

Има ли други ракови заболявания, при които може да се приложи брахитерапия?

Терапевтичният метод е подходящ също така и при тумори на матката, на влагалището, на гърдата, като в ранните стадии излекуването е пълно.

Споменахте, че брахитерапията е един от съвременните начини за лечение на ракови заболявания, които съвременните технологии ни предоставят. С какви други технологии разполага Центърът за комплексно онкологично обслужване в новооткритата МБАЛ „Уни Хоспитал“?

Центърът е оборудван с последно поколение апаратура - тук са внедрени двата най-добри мултимодални медицински линейни ускорителя от най-високия клас в света - последно поколение TrueBeam STX. Единият от тях е със специална приставка „Edge”, която е единствената работеща на Балканския полуостров (в Европа с тази свръх модерна технология към момента работят само в Италия, Финландия, Португалия, Великобритания и Швейцария). Тази апаратура позволява да бъде обхваната цялата гама от онкологични локализации, включително и на места, които да труднодостъпни за останалите методи.

Пациентите се лекуват с най-новите техники – IMRT и VMAT. Ключовото предимство на тези техники е осигуряване на висококачествено лъчелечение с намалено време за облъчване, водещо до подобрени резултати и добро качество на живот на пациентите. Целта им е прецизно реализиране на точно определена доза лъчение с максимално щадене на здравите тъкани, които са под риск. Технологията е въведена от няколко години.

Ние сме единственото лечебно заведение в България, което разполага и с приставка „Калипсо“, разработена за прецизно лечение на пациенти с тумори на простатата. При тази методика туморът се „държи на прицел“ в реално време – така че, ако пациентът мръдне по време на процедурата или облъчваната област излезе извън зоната на облъчване, апаратът веднага спира работа. Така се спестява облъчване на здравите тъкани на пациента.

Освен това Центърът разполага с възможност да се провежда интракраниална и екстракраниална радиохирургия, която позволява вместо с операция, малките тумори да бъдат лекувани само с лъчелечение, независимо от тяхното разположение в тялото.

Как се постига такова ниво на съвременно оборудване в българска болница?

При изграждане на най-модерната болница у нас са инвестирани солидни средства в медицинска техника, за да се гарантира съвременното лечение на пациентите с онкологични и неонкологични заболявания.

Изключително модерното отделение по лъчелечение ли е основното, с което разполага Центърът онкологично лечение в „Уни Хоспитал“?

Не. Центърът за онкологично обслужване е комплексен! За пациентите с онкологични заболявания са създадени европейски условия за лечение - в „Уни Хоспитал“ координирано помежду си работят отделения по Медицинска онкология и Нуклеарна медицина.

" }-->

Коментари