Публикация

Без ГМО в защитените зони


Забранява се отглеждането и освобождаването в околната среда на генномодифицирани организми в защитените територии и зони от националната екологична мрежа „Натура 2000”, както и на разстояние по-малко от 30 км от границите им – това реши парламентът, приемайки на второ четене текстове от промените в Закона за ГМО.

Не се позволява и отглеждането на ГМО на разстояние по-малко от 10 км от пчелини и на 7 км от площи с биологичен и традиционен начин на производство.

Депутатите запазиха забраната за освобождаване в околната среда и пускането на пазара на генномодифицирани овощни и зеленчукови култури, маслодайна роза, тютюн, пшеница и др.

Глоба от 500 хил. лева до 1 млн. лева очаква всеки нарушител на забраната за освобождаване на ГМО.

Коментари