Публикация

Промяна в терапията на паркинсониците, лекувани със „Синемет”


Болните от паркинсон, които са започнали терапевтичен курс със Sinemet CR 50/200 мг (таблети), трябва да се обърнат към лекуващия ги невролог за смяна на лечението за остатъчния срок до завършването му. За извършване на тази смяна не се изисква направление от общопрактикуващия лекар.

Това съобщи Националната здравна осигурителна каса.

Промяната се налага след сигнал от управителя на „Мерк Шарп” и „Доум България” ЕООД, с което той уведомява касата, че поради възникнали затруднения с производството лекарственият продукт ще липсва на аптечния пазар за доста дълъг период от време.

Проблеми със снабдяването на Sinemet таблети от 25/250 мг няма.

За започването на нов терапевтичен курс се подготвя стандартният набор от документи за представяне пред специализираната комисия, назначаваща лечението, съгласно „Изисквания за лечение на болест на Паркинсон”, уточнява касата.

Коментари