Публикация

Събор на Българския младежки Червен кръст в Монтана


От днес до 21 март в Монтана се провежда най-висшият форум на Българския младежки Червен кръст.

70 делегати от клубовете на БМЧК в цялата страна ще участват във Втората сесия на Десетия национален събор.

На форума ще бъде обсъдени и утвърдени приоритетите, насоките и сферите на работа на Българския младежки Червен кръст за следващите пет години: подготовка на деца и младежи по първата долекарска помощ; работа с деца в социални институции; подкрепа и грижа за деца и младежи с психически и физически увреждания и насърчаване и развитие на техните таланти и заложби; утвърждаване на здравословния начин на живот като стил и норма, превенция на ХИВ и СПИН, различни зависимости и др.

 

 

Коментари