Постоянно се преустановяват продажбите на Rasilez 150 mg 
Постоянно се преустановяват продажбите на Rasilez 150 mg 
Постоянно се преустановяват продажбите на Rasilez 150 mg 
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лекарствата
Институция
Постоянно се преустановяват продажбите на Rasilez 150 mg 

Постоянно се преустановяват продажбите на Rasilez 150 mg 

Медикаментът се използва за лечение на есенциална хипертония

Притежателят на разрешението за употреба – Novartis Europharm Limited, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от 15.04.2017 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Rasilez 150 mg film-coated tablets x 14.

Медикаментът съдържа активното вещество aliskiren.

Терапевтични показания: лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Мнения