Публикация

Постоянно се преустановяват продажбите на Rasilez 150 mg 

Постоянно се преустановяват продажбите на Rasilez 150 mg 

Медикаментът се използва за лечение на есенциална хипертония


Притежателят на разрешението за употреба – Novartis Europharm Limited, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от 15.04.2017 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Rasilez 150 mg film-coated tablets x 14.

Медикаментът съдържа активното вещество aliskiren.

Терапевтични показания: лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Коментари