Публикация

Диабетът уврежда периферните нерви

Пациентите с диабетна полиневропатия, с диабет първи или втори тип трябва да се грижат за стъпалата си така, както се грижат за очите си


Д-р Вълчо Найденов е началник на неврологичното отделение в УМБАЛ „Каспела”, Пловдив

Едно от най-срещаните увреждания на периферната нервна система, дължащо се и на все по-голямата честота на заболяванията от диабет – както първи, така и втори тип, е диабетната полиневропатия. 

Голям процент от пациентите с този проблем, които се диагностицират в неврологичните отделения, са реално хора, които вече са преминали през диагностика от ендокринолог за основното заболяване. Но за съжаление, немалък е процентът и на онези пациенти с диабетна полиневропатия, идващи с изявени симптоми на увреда на периферни нерви, след което установяваме и основното заболяване – захарния диабет.

Важно е, когато се появят различни симптоми –

като мравучкане, изтръпване, парене в горните или долните крайници,

пациентите да бъдат задължително насочени за консултация с невролог. Прецизният неврологичен статус и допълнително включените изследвания, които можем да на правим (електромиографското изследване, ЕМГ), дават ин фор мация за увреждането на периферните нер ви, за степента му и неговия тип. При диабетната полиневропатия най-често става въпрос за сегментна демиелинизация, но нерядко и за аксонална дегенерация. Освен електромиографското изследване, за което споменах, е добре в клиничния статус да се изследва по-прецизно дълбоката сетивност, която нерядко в различните си сегменти е нарушена.

Важно е да се знае, че пациентите с диабетна полиневропатия, с диабет първи или втори тип трябва да полагат изключително добри грижи за своите крайници. Ние им казваме, че

както се грижат за очите си, така трябва да се грижат и за стъпалата си.

В Западна Европа пациентите освен с ендокринолози и невролози могат да се консултират и да бъдат под наблюдение от специалисти, които се грижат за стъпалата – за изрязване на ноктите, за почистване на петите и т.н. Тук за съжаление, това го няма. Трябва много да се внимава с избора на обувки – те да бъдат удобни, по-широки, с ортопедични стъпала и подметки. Много съществено е да се избягва дори и найнезначителният травматизъм. При неспазване на всяко едно от изброените условия може да се стигне до по-сериозно увреждане най-вече на стъпалата и до развитие на хронични язви, които да преминат в гангрени, да се усложни и ходът на самото заболяване. А пациентите с диабет и диабетна полиневропатия по начало са предразположени към развитие на такива хронични язви. За щастие, съществуват препарати, кои то могат да подобрят състоянието на пациентите с диабетна полиневропатия. Такъв продукт е алфалипоевата киселина тя подпомага глюкозния обмен и минимизира неблагоприятната симптоматика при диабетна полиневропатия.

Механизмът на действие на алфа-липоевата киселина е комплексен.

За първи път този продукт е въведен в Германия преди около 50 години и има ефект както върху оксидативния стрес, така и върху гликемичния контрол – намалява инсулиновата резистентност, подобрява ендоневралния кръвоток и невралния метаболизъм. Благоприя тен е ефектът на алфалипоевата киселина върху съдовия ендотел, като най-важното е, че има съвършено минимални, незначителни стра нични действия. Понася се много добре, особено в комплекс с доказалите се при лечението на диабетна полиневропатия витамини от група В. Такъв комплексен препарат на нашия пазар е „Алфалипомакс” – той дава възможност за цяло стно патогенетично лечение, спиране на развитието на диабетната полиневропатия и облекчаването на част от симптомите ѝ. Съдържащите се в „Алфа-липомакс” ви та мини В1, В6, В12 и фолиева киселина подпомагат нормалното функциониране на периферната нервна система.

Мястото на невролога в диагностиката и терапията на диабетната полиневропатия е водещо. Но подходът трябва да е комплексен и неврологът да работи заедно с ендокринолози, съдови хи рурзи. Само така, с комплексно лечение, можем да спасим пациента от усложненията, които се крият зад тежка, недобре лекувана или късно диагностицирана диабетна полиневропатия.

 

 

 

" }-->

Коментари

Смятам , че има излишно преувеличена роля на ЕМГ за заболяването . Веднъж документирано с изследването , не е нужно през 6 мес да се прави за ТЕЛК или балнео- санаториално лечение . Прецизният неврологичен преглед на пациент с оплаквания , насочващи за диабетна полиневроптия , може да даде ценна информация за степента и вида й .Това са излишни средства , които могат да се насочат за по- чести консултации с невролог , който наистина проследява степента и развитието на заболяването . Опитът ми с Alfalipomax категорично доказва ефекта му върху повлияването на симптоматиката .