Публикация

Доц. Б.Финков: Злоупотребите да се посочат конкретно


Наскоро от новосъздадената агенция „Медицински одит” към здравното министерство изнесоха данни, че над 60% от извършеното лечение по клинични пътеки за инвазивна кардиология не е било нужно.

По темата разговаряме с доц. Божидар Финков, началник и създател на Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Св. Анна”. Той е основател на българската инвазивна кардиология, в която област е и национален  консултант.


Доц. Финков, как ще коментирате данните, изнесени от агенция „Медицински одит” по повод инвазивната кардиология?
Това, което е казано, не важи за всички клиники и аз не приемам подобни изказвания, в които се говори въобще за центровете по инвазивна кардиология. Аз съм национален консултант в тази област и нямам такива данни.

Съобщено е, че в 63% от случаите поставянето на стенд при стесняване на кръвоносните съдове не е било необходимо. Даването на такива изявления е свързано с конкретни проведени проучвания и факти, а аз съм запознат с всички публикации в тази област и не съм срещал подобни данни. Нека се говори с имена – на конкретни специалисти, на конкретни клиники!

Според специалистите половината от инфарктите били измислени. Вярно ли е това твърдение според вас?
Аз нямам поглед върху цялостното равнище на инфарктите, но мога да кажа като специалист в инвазивната кардиология, че всичко трябва да се разглежда индивидуално. Ако все пак има индикации за злоупотреби, пак призовавам да се посочат конкретни имена.

Според специалистите в „Медицински одит” някои кардиоклинични пътеки са трудно доказуеми. Например, не може да се установи дали е било наложително изследването по 38-а клинична пътека „Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания”. Това така ли е?
Не е трудно доказването на тази и други пътеки в областта на интервенционалната кардиология. Въобще необходимостта от правенето на една или друга дейност се установява при наличието на съответните индикации за това. В новия рамков договор и в поправките е залегнало наличието на определени показатели, при които да се извършват инвазивните процедури.

Вие като национален консултант заедно с Българското дружество по интервенционална кардиология и с Дружеството на кардиолозите в България сте предложили в края на 2009 г. вземането на редица мерки за минимизиране на неправомерни извършвания от некомпетентни лица на инвазивни процедури. Тези мерки ли предизвикаха проверките, които ще започнат от 1 април т. г. във всички 23 инвазивни лаборатории в страната?
Не сме говорили за такъв тип мерки. Контролът по дейността на центровете се извършва от съответните институции и учреждения, но те сами предприемат тези действия.

Ние от Дружеството по интервенционална кардиология, можем да предложим експерти в тази област, за да се установят предполагаемите нередности.

Между другото, ние сме съдействали и друг път на Министерството на здравеопазването и ще продължаваме да го правим.

Миналата година през март или април при съмнения за нецелесъобразно използване на пари от клиники в областта на кардиологията предложихме на д-р Румяна Тодорова, тогавашен директор на НЗОК, съдействието на четирима специалисти, които да помогнат при проверката.

Ние също призоваваме към прозрачност на извършваните процедури и установяване на нередностите. Но данните, изнесени от новосъздадената агенция, обвиняват в злоупотреби всички инвазивни центрове. Много колеги ми се обадиха и споделиха разочарованието си от подобни твърдения. Аз не съм разочарован, а подхождам с разбиране.

Коментари