Публикация

Кръгла маса за донорството и трансплантациите


Кръгла маса „Законодателството в сферата на донорството и трансплантациите в Европейския съюз” ще се проведе на 21 март, неделя, от 11:00 часа в БТА.

Презентации за българския и европейския опит в областта на нормативната регулация на донорството и трансплантациите ще направят д-р Теодора Джалева, изпълнителен директор на ИАТ, проф. Милан Миланов, национален координатор по донорство, и Димитър Добрев, експерт в МЗ.

За участие в дискусията са поканени и депутати от Комисията по здравеопазване и съветникът на министъра на здравеопазването доц. Вилиан Платиканов. Ще присъстват и национални консултанти по донорство, анестезиология и интензивно лечение, координатори по донорство от лечебни заведения в страната, председатели на пациентски организации (Конфедерация „Защита на здравето”, сдружение „Български съюз на трансплантираните”, Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, Национална асоциация на трансплантираните).

Форумът е част от инициативите, които Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация провеждат в рамките на националната кампания в подкрепа на донорството. Тя преминава под мотото „Частица от теб може да бъде за някого целия свят”. Партньори на инициативата са пациентски организации - Българският съюз на трансплантираните, Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и „Хепасист”.

Основната цел е да се привлече вниманието на обществото към проблема с трансплантациите и да се насърчи донорството.

У нас 807 души се нуждаят от трансплантации – 753 чакат присаждане на бъбрек, 26 -на черен дроб, и 28 - на сърце.

От началото на годината при 5 донорски ситуации са извършени общо 21 трансплантации на органи  - 14 на бъбреци, от които 3 от живи донори, 2 на сърце и 5 на черен дроб.

Коментари