Публикация

На 3 години детето трябва да умее да използва около 1200-1500 думи, подредени в мисловни изречения

Проект на МЗ и МОН утвърждава стандарти за развитие на децата от 1 до 3 годишна възраст.


Децата между една и три годишна възраст трябва да закаляват своето здраве по време на престоя си в ясените групи на детските градини. Това става ясно от проект на наредба за ранно детско развитие, изготвен от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката. Според МЗ това е период  на интензивно физическо и нервно-психично развитие на детския организъм. Ето защо една от насоките за правилно развитие е закалителният процес. Закалителните процедури трябва да се провеждат организирано в процеса на занятията с физически упражнения и спорт. За по-добър ефект следва да се комбинират поне две закалителни процедури, като се включват и физически упражнения и игри в подходящо облекло на открито при хигиенни условия и спазване на здравословен хранителен режим.

В стандартите подробно са посочени различни параметри за физическото развитие на детето, свързани с грубите и фини двигателни умения, безопасните практики при игра и поддържането на неговото здраве и хигиена. Такива са например задържането на изправено положение към 18-я месец, боравенето с шише и чашка на 1 година, самостоятелното хранене с лъжичка на 2 години, самостоятелно полазване на гърне на 3 години и много други.

Периодът от 1 до 3 години се характеризира и с интензивно развитие на емоциите и свързването с околната среда. Ето защо са предложени също така стандарти за познавателно развитие, лично-емоционално и социално развитие, а също така езиково и комуникативно развитие. Така например на 18 месеца детето трябва да може да назовава или посочва познати предмети, когато го помолят, а на 2 години да умее да сравнява себе си и своите умения с тези на другите.

Първата осмислена дума трябва да е около 11-я месец, а на едногодишна възраст те стават 5-10. Пасивното изучаване на говора продължава и до 18-месеца, като детето ползва 30-40 думи. След тази възраст изучаването преминава в активна фаза. Детето увеличава бързо своя активен речник, започва да образува кратки изречения без глагол и около 24-я месец ползва вече 300-400 думи. Към края на 24-я месец започва да задава първите въпроси – най-често с „какво“. С усложняване на мисловната дейност въпросът „какво“ се замества постепенно от по-абстрактни въпроси, като „защо“ и др. Към 36-я месец детето ползва вече около 1200-1500 думи, подредени в мисловни изречения, знае стихчета и кратки разкази.

Според МЗ стандартите за ранно детско развитие осигуряват преход към предучилищно образование. От там информират, че приложенията към наредбата, съдържат резултатите от многогодишния труд на екип от експерти, с научен и практичен труд в сферата на педиатричната и педагогическата практика, провели редица проучвания и съдържат показатели за развитие, възпитание и образование на децата в ранна детска възраст. Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката изказват своята благодарност към екипа на „УНИЦЕФ България“, проф. д-р Любослава Пенева, „Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. Д-р Мария Трифонова, „Българска академия на науките“ и проф. д-р Пенка Периновска, национален консултант по педиатрия, с чиято помощ са създадени приложенията на наредбата.

Прикачени файлове

prilogenia_kam_naredata_za_standar...
motivi_rdr.pdf
proekt_na_naredba_standarti_za_ran...

Коментари