Публикация

Отлагат взимането на пръстов отпечатък в извънболничната помощ за 2019 г.

МЗ излезе с предложение за промени в две наредби, с които се отлагат въвеждането на електронната автентификация в лечебните заведения за извънболнична помощ, заради липса на финансови средства.


Въвеждането на електронната автентификация в лечебните заведения за извънболнична помощ се отлага за 1 януари 2019 г. Това се предлага в проект на Министерството на здравеопазването за допълнение към Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Промяната в документа е резултат от внесено в Министерски съвет предложение от страна на министъра на здравеопазването д-р Илко Семерджиев за отмяна на текст от Наредбата за осъществяване правото на достъп, с който се изисква въвеждането на електронната автентификация да стане освен в болниците и в лечебните заведения за извънболнична помощ.

Сред мотивите на д-р Семерджиев за отмяна на решението е, че при приемането на разпоредбата не е извършено адекватно прогнозиране на необходимите финансови и други средства за въвеждането и прилагането на автентификатора в системата. „Въвеждането на разпоредбата в извънболничната помощ в настоящия момент без необходимата подготовка е изключително опасно за системата. Такова е становището и на всички заинтересовани от процеса организации, с които бяха проведени консултации – БЛС, БЗС, пациентски организации и организации на лечебни заведения. Позицията на компетентната институция – НЗОК е, че не е налице обективна възможност за въвеждането на електронния автентификатор в извънболничната помощ на този етап“, се казва в документа. Според здравната каса и другите заинтересовани лица, освен капацитет на регистрационната система на НЗОК, за прилагането на разпоредбата са необходими поне още 25-30 000 пръстови скенери и четци за машинночитаеми лични документи на обща стойност над 25 млн. лева и отделно осигуряване на средства за поддръжка на софтуер, интернет връзка, персонал и други. Според МЗ срокът до 1 януари 2019 г. е достатъчно дълъг за осигуряване от НЗОК и лечебните заведения на необходимите им технически устройства, мощности и човешки ресурси и за въвеждане на съответната организация за прилагане на разпоредбите.

От МЗ отчитат, че докато влязат в сила разпоредбите ще бъдат ясни окончателните решения по споровете относно законосъобразността им. „В тази връзка предлаганият отлагателен срок е удачен и поради обстоятелството, че в случай, че с окончателните решения разпоредбите за електронния автентификатор в наредбите бъдат обявени за нищожни, или бъдат отменени като незаконосъобразни, НЗОК и лечебните заведения за извънболнична помощ няма да са реализирали ненужни разходи по въвеждането на нищожни, съответно незаконосъобразни разпоредби“, се казва още в мотивите. 

" }-->

Прикачени файлове

nar_otlagane_avtentifikac_ot_2019.pdf
motivi-naredba-8.pdf

Коментари

а кога ще отпадне окончателно в болничната помощ ?