Публикация

Подготят се нови правила, които да улеснят трансплантациите


От началото на тази година присажданията на органи са 21. През 2008 г. те са 29, а за 2007 г. - 37.

Данните бяха изнесени от д-р Теодора Джалева, директор на ИАТ, на проведената кръгла маса за законодателството в ЕС за донорството и трансплантациите.

Във форума взеха участие национални координатори по донорство от страната, представители на пациентски организации. Според проф. Милан Миланов, национален координатор по донорство, в България липсва обществено разбиране за мозъчната смърт, донорството и трансплантациите. 

Обсъжда се въвеждането на период от 6-8 часа, в който близки на изпаднали в мозъчна смърт трябва да дадат разрешение за извършване на експлантация на органи. Това изискване ще бъде разписано в подготвяни промени в нормативната уредба.

Засилена е и дейността на координаторите по донорство, които в момента са повече от  60. Толкова много координатори в България никога не е имало, отбелязва Министерството на здравеопазването.
Данните сочат, че в Испания, където системата за трансплантация работи най-добре, координаторите са 92.

Към момента донорските бази в страната са 28, като се очаква броят им да достигне 46. Предвиждат се мерки за проследяване състоянието на живите донори. Планира се създаването на информационна система, която да систематизира данни за състоянието им 5 годиниq след като  са дарили органи. 

Коментари