Публикация

МЗ прати за обнародване Националния рамков договор за дентални дейности 

МЗ прати за обнародване Националния рамков договор за дентални дейности 

През 2017 г. здравноосигурените на възраст над 18 години ще имат право на три безплатни дентални процедури


Националният рамков договор за денталните дейности е изпратен за обнародване в „Държавен вестник“. Документът е съгласуван от вицепремиера и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев, след подписването му от Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз на 24 февруари, информира Министерството на здравеопазването.

Според НРД за денталните дейности за 2017 г. здравноосигурените на възраст над 18 години ще имат право на три безплатни дентални процедури, включващи екстракция (вадене) и обтурация (пломбиране) на зъби. 

Другият важен момент е, че от 30 септември отчитането на финансово-отчетните документи на изпълнителите на извънболнична дентална помощ ще става само през информационната система на НЗОК, с което отпада необходимостта от представяне на отчетните документи в районните здравноосигурителни каси на хартиен носител. 

Удължава се и срокът за отчитане на изпълнителите на дентална помощ през портала на Националната здравноосигурителна каса. То може да става до четвъртия работен ден на месеца, следващ отчетния, вместо до третия, както беше досега.

За тази година средствата за здравноосигурителните плащания за дентална помощ съгласно приетия Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 147 млн. лв. 

Предстои договарянето на Анекс и за допълнителна протетична дейност за хората в пенсионна възраст.

Коментари