Фармацевт - магистър или бакалавър
Фармацевт - магистър или бакалавър
Фармацевт - магистър или бакалавър
Трудова Борса
Трудова Борса
Страница
Фармацевт - магистър или бакалавър

Фармацевт - магистър или бакалавър

Опит в аптека ще се счита за предимство

 

 

 

 

 

 

 

Дибо' 97 ЕООД е фирма с традиции в аптечния пазар. От 19 години работим, следвайки неотклонно нашите ценности, сред които основно място заемат компетентното и професионално обслужване с индивидуален подход към всеки клиент.

За обекти в София търсим:

Фармацевт - магистър или бакалавър

Основни задължения:

- Компетентно, професионално и учтиво обслужване на клиентите с индивидуален подход към всеки клиент;
- Активна комуникация с клиента;
- Целенасочена работа в посока постигане на поставените цели.

Изисквания към кандидатите:

- Съответстващо фармацевтично образование;
- Опит в аптека ще се счита за предимство;
- Инициативност и комуникативност;
- Отговорност и стремеж към постигане на поставените цели;
- Умения за консултиране на клиенти.

Ние предлагаме:

- Възможност за работа в обекти с традиции; 
- Коректен работодател, спазващ всички изисквания според трудовото законодателство - работно време, отпуски, заплащане на извънреден труд и други;
- Участие в обучения, развиващи професионалните умения и компетенции;
- Работа в колегиална среда с екип от утвърдени професионалисти;
- Отлично възнаграждение, съобразно заеманата позиция;
- Високи допълнителни бонуси, обвързани с постигнатите резултати.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

 

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Реклама

Мнения