Публикация

Практически семинар за електронното изпитване в Blackboard ще се проведе МУ-Варна

Практически семинар за електронното изпитване в Blackboard ще се проведе МУ-Варна

На 22 и 23 март 2017 г. от 17:15 до 19:00 ч в учебните зали на Катедрата по анатомия в сграда Ректорат


Практически семинар за електронното изпитване в Blackboard ще се проведе МУ-Варна

​Кратки (еднодневни) практически семинари за работа с Blackboard ще се проведат в центъра за електронно и дистанционно обучение в МУ-Варна на 22 и 23 март 2017 г. от 17:15 до 19:00 ч в учебните зали на Катедрата по анатомия в сграда Ректорат.

Първите еднодневни практически семинари са на тема: "Изготвяне на тестове, урни и електронни изпити" и са свързани с увеличената активност на преподавателите от всички катедри по отношение на електронното изпитване. 

 Занятията, които са изключително с практическа насоченост, са предназначени за представители от всички катедри с опит в работата с Blackboard или такива, които вече са изготвяли и провеждали електронни тестове.

Всички участници трябва да носят на електронен носител (флаш-памет) примерни задачи (използвани вече за изпити или нови) в текстови формат (WORD),

 Желаещите да участват в обучението трябва да заявят своето присъствие на телефон 052-677123 и 052-677124 /или вътр. 2123 и 2124 / или на адрес: elearn@mu-varna.bg не по-късно от 21 март 2017г.

Коментари