Публикация

МУ-Варна разширява международното си сътрудничество

МУ-Варна разширява международното си сътрудничество

Представители на Националния фармацевтичен университет в Харков, Украйна, гостуваха в Медицински университет – Варна в периода 27.02. – 03.03.2017


МУ-Варна разширява международното си сътрудничество

Представители на Националния фармацевтичен университет в Харков, Украйна, гостуваха в Медицински университет – Варна в периода 27.02. – 03.03.2017.

Заместник-деканът по учебната работа на украинския университет - доц. Лариса Ленчик от Катедра „Химия на природните съединения", и доц. Виктория Прописнова от Катедра „Клинична фармакология и клинична фармация" проведоха срещи с представители на отдел „Международно сътрудничество" и обсъдиха разширяването и задълбочаването на партньорството между двата университета. Освен визити на гост-лектори бъдещото сътрудничество предвижда и провеждане на обмен на преподавателски и непреподавателски състав и докторанти с цел обучение между варненския и харковския университет.

Гостите изнесоха лекции във Факултета по фармация на МУ-Варна в рамките на двустранен договор за обмен по програма „Еразъм+". Това е втората визита на доц. Ленчик в МУ-Варна. През април 2015 г. тя изнесе лекции по фармакогнозия пред наши студенти.

Партньорството между Медицински университет – Варна и Националния фармацевтичен университет в Харков се развива успешно вече няколко години. През юни 2013 г. беше подписан договор за академично сътрудничество между двете висши учебни заведения, а през март 2015 г. университетите се споразумяха за провеждане на преподавателски обмен в рамките на европейската програма „Еразъм+".    

   

Коментари