Публикация

Промени в Наредба 15 или мисли ли новият министър антиваксърски?

Промени в Наредба 15 или мисли ли новият министър антиваксърски?

възможно e в Наредба 15 да се вмъкнат популистки текстове, които да подкопаят и без това разклатеното доверие във ваксинопрофилактиката.


Не е тайна, че министър Семерджиев смята да купува ваксини за 3 години напред, което всеки мислещ би подкрепил. С оглед на това се променя Наредба 15 от 2005 г., но е възможно в нея да се вмъкнат популистки текстове, които да подкопаят и без това разклатеното доверие във ваксинопрофилактиката.

Цитирам една клауза от проеката на министерството:

В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова т. 4:

„4. запознават лицето и/или неговия законен представител с показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт;

До момента такъв текст не съществуваше. Лекарят само беше длъжен да се увери в годността на биопродукта и ненарушеността на опаковката преди отварянето, както и да следи за появата на нежелани реакции и да ги съобщава в ИАЛ и МЗ.

Изникват ми следните въпроси:

  • Колко време ще е нужно на добросъвестния лекар за да изпълни наредбата и да изнесе лекция на родителите при все че в коридора чака тълпа болни хора?
  • Кой ще предцени до колко и каква информация да бъде предоставена след като в наредбата, която би трябвало да е сравнително конкретен документ, нещата са представени толкова субективно?

Дали ще получим адекватни отговори на тези въпроси или отново в сила ще влязат безумни решения за да се харесаме на някого преди изборите?

" }-->

Коментари