Публикация

Над 1,6 млн. - с прекъснати здравноосигурителни права през януари


Българите с прекъснати здравноосигурителни права към 31 януари са 1 млн. 655 хиляди. В сравнение със същия период на 2009 г. този брой е нараснал с 693 хиляди души.
Това съобщи Националната здравноосигурителна каса, цитирайки данните от информационната система на НАП.

Събраните за месеца приходи и трансфери са в размер на 121,328 млн. лева, сочи отчетът за януари на НЗОК, приет от Надзорния съвет. Разходите са в размер на 140,780 млн. лева.

Основните разходи са за здравноосигурителни плащания - 138, 517 млн.лева.

За първична извънболнична медицинска помощ през януари са изплатени 11, 308 млн. лева, с което се отчита изпълнение спрямо годишния план 7,2 на сто.

В специализираната извънболнична медицинска помощ е усвоен ресурс от 13, 190 млн. лева, в денталната помощ - 7, 050 млн лева, в медико-
диагностичната дейност – 5,378 млн. лева.

Сумата, изплатена през месеца за лекарствени средства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, е в размер на 31,698 млн. лева, с което се отчита изпълнение спрямо годишния план 9,9 на сто.

За болнична помощ през януари са дадени 69,854 млн. лева.

" }-->

Коментари