Публикация

Д-р Т. Троева: Необходими са промени в работата на Фонда за деца

Д-р Т. Троева: Необходими са промени в работата на Фонда за деца

По думите й в нейно лице Общественият съвет може да вижда само партньор


Във Фонда за лечение на деца трябва да бъдат направени промени във всеки един процес - от приемането на заявлението до вземането на решението. Трябва да бъдат направени промени в сроковете.

Това каза новият директор на фонда д-р Тинка Троева в интервю за БНТ.

Заварих доста неща, които трябва да бъдат променени, и в административната процедура, и в правилника, и в комуникацията - както помежду ни, така и с родителите, с партньорите, с Обществения съвет“, коментира д-р Троева.

Тя отбеляза, че за да работи по-добре институцията, е необходимо да бъдат наети на работа още служители. Коментира и непрекъснати оплаквания от родители за липса на информация, за грубо отношение от администрацията на фонда:

Разглеждайки абсолютно всички досиета, които са постъпили от моето назначаване, виждам, че ако неокомплектовани напълно, в по-голямата част от тях трябва да се добавят определени документи. И във връзка с това - с контактуването на служителите на фонда - една част от тях са експерти, друга част са на трудово правоотношение - това са общо 9 служители, а освен това имаме още 4 служители, работещи по трудово правоотношение.

(…) Във фонда няма длъжност, която да изпълнява административно-стопанските дейности, което е абсолютно наложително. Поне още двама експерти са необходими за този целия процес на осъществяване, ако искаме наистина той да бъде оптимизиран от самото начало до самия край“.

Д-р Троева съобщи, че предстои да бъде решен проблемът с информационната система на институцията, където спряха да се публикуват решенията от заседанията.

Искам да кажа, че това е една тема, която предстои да бъде решена. Започваме от най-елементарното нещо - на тази страница, трябва в тази рубрика родителите на първо място да виждат какви документи са необходими и каква е процедурата. А не да е необходимо да четат правилници, наредби, закони и прочие и прочие. Това ще улесни страшно много процедурата, те винаги могат там и да се консултират с нас“.

Пред националната телевизия новият директор на фонда коментира и работата на Обществения съвет на институцията:

„Общественият съвет взема своите решения въз основа изключително на медицинската експертиза, която се изготвя от експерти, и съветът има разбиране за това и ние също имаме разбиране за това. Аз ще си позволя да кажа, че още през 2001 г. съм получила награда на Американския библиографичен институт за добра работа с обществените организации и то във всички групи. Така че от моя страна Общественият съвет може да вижда само един партньор, с който конструктивно може да решава всички проблеми“.

Д-р Троева допълни, че най-голямата пречка е в структурирането на цялата процедура - от самото начало на подаване на заявленията до крайното решение. „Необходимо е много добро структуриране, експедитивност, необходимо е във всички случаи оптимизиране и аз се боря за това от първия ден“, подчерта още тя.

В предаването „Денят започва“ на БНТ гостуваха представители на Обществения съвет на фонда. Те се обединиха около мнението, че трябва да има промени в правилника на фонда по отношение на вземането на решения. 

„Гражданската квота е от 8 души, а представителите на държавата са 9. Съответно при вземане на решение са необходими 8 гласа, което означава, че тя не може да обърне вота“, каза Анна Илиева, член на Обществения съвет.

Първото заседание, което имахме с новата директорка, заедно с последващите стъпки на д-р Троева да реши много бързо случая „Байрам“, ми дават основание да съм обнадеждена“, коментира журналистът Мария Чернева, член на Обществения съвет.

Като основен проблем в работата на фонда, Общественият съвет открои предлагането на заявления, които не са окомплектовани. 16 от заявленията за лечение на деца са отложени по различни причини - непълни становища, чакащи оферти. Това означава, че сроковете, заложени и съкратени от предишните промени в правилника, са нереалистични.

Ние вече сме полезни за новия начин на работа във фонда. Много съм доволна да чуя, че д-р Троева възприе идеята, че на родителите трябва да бъде обяснявано много подробно какви документи трябва да бъдат представяни, защото това е един правилник, написан на нечовешки юридически език“, подчерта Мария Чернева.

Коментари