Публикация

Експерти обсъдиха защитата на пациентските права при лекарски грешки


На кръгла маса в София бяха разгледани работни препоръки, които да подобрят съществуващите механизми за защита правата на пациентите в случаи с допуснати лекарски грешки.

Предвижда се обсъждане в открита дискусия на ключови въпроси относно проблемите, свързани с решаването на делата за лекарски грешки и небрежност.

Участниците в днешния форум обсъдиха и отворена декларация, с която призовават народните представители от всички политически сили, както и представителите на изпълнителната власт към серия от мерки, които да подобрят ефективността на съществуващите механизми за защита правата на пациентите в случаи с допуснати лекарски грешки.

След финално обсъждане и съгласуване документът ще бъде разпространен.

Сред работните препоръки в документа са създаването на независим орган – бюро за извършване на съдебно-медицински експертизи за нуждите на правораздаването, както и разработване на необходимата правна рамка, чрез която да бъдат създадени гаранции за независимостта и продължаващата специализация на вещите лица от това специализирано звено. Предлага се изграждането на национална система за статистическа регистрация на отклоненията и инцидентите при лечение.

Сред предложенията е и разработване съвместно със застрахователните компании на ефективна система за застраховки от лекарски грешки, която да започне да изплаща реални компенсации на потърпевшите.

Във форума „Сътрудничеството между здравната и съдебната система: гарант за защита правата на българските граждани като пациенти и потребители на здравни услуги в случаите на лекарски грешки”, се включиха социологът Тихомир Безлов, главният секретар на БЛС д-р Димитър Ленков, Владимир Вълков, член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България.

Гледната точка на гражданския сектор във връзка с гарантирането правата на пациентите и потребителите на здравни услуги и ролята на съдебната система представи д-р Стойчо Кацаров от Сдружението за развитие на българското здравеопазване.

Форумът се организира по проект„Подобряване ефективността на съдебната система при решаване на дела, свързани с лекарски грешки или небрежност, и повишаване защитата на правата на пациентите”, финансиран от националния бюджет.

В рамките на проекта бе изготвен доклад  „Ефективност на съдебната система при решаване на дела, свързани с лекарски грешки”, който бе оповестен през февруари.

Сред изводите на анализа са, че 8,3% от българите се самоопределят като жертва на лекарски грешки през последните 5 години, едва 0,3% от тях са потърсили отговорност.

Потърпевшите лица, потърсили отговорност за този период, са между 5 и 15 хиляди, като от 2 до 6 хиляди са тези, които са го направили извън здравната система.

Коментари