Публикация

НАП: Намалява броят на здравно неосигурените


С 200 хиляди са намалели здравно неосигурените българи до средата на март 2010 г. в сравнение с месец по-рано.

Това показват данните на Националната агенция за приходите.

Броят на българите, които са с прекъснати здравни права до 15 март, е 1,2 млн. души, докато през февруари те са били 1,4 млн.

За първите два месеца на 2010 г. НАП е събрала общо 221,5 млн. лв. от здравноосигурителни вноски, или с 42 млн. лв. повече от 2009 г. Според агенцията намалението на броя на хората без здравни права се дължи най-вече на информационната кампания, която тя започна през януари, както и на предвидените по-високи санкции за неизрядните граждани.

От 2010 г. здравноосигурителните права на гражданите се прекъсват, ако не са внесени повече от три вноски за период от 36 месеца назад, а не 12 месеца, както беше до миналата година. Безработните и студентите, навършили 26 години, дължат месечно не по-малко от 16,80 лева за здраве.

От април НАП започва да публикува всеки месец информация за броя на здравноосигурените и неосигурените лица.

Вчера Националната здравноосигурителна каса съобщи, че към 31 януари тази година хората с загубени права са 1 милион 655 хиляди.

Коментари