Публикация

Нови изисквания поставят пациентите с ревматологични заболявания в затруднено положение

Нови изисквания поставят пациентите с ревматологични заболявания в затруднено положение

Болни, които не са преминали през диспансерни прегледи, няма да имат право на безплатни биологични лекарства


Националната здравноосигурителна каса разпореди диспансеризацията на хората, които боледуват от ювенилен артрит, анколизиращ спондилит (болест на Бехтерев) до 18 години и серопозитивен ревматоиден артрит, вече да се извършва само от лечебни заведения за болнична помощ, които имат отделение по ревматология с най-малкото 2-ро ниво на компетентност. 

Това съобщава Центърът за защита правата в здравеопазването.

В указанието на касата, което влиза в сила със задна дата – от 1-ви януари 2017 г., се подчертава, че болни, които не са преминали през диспансерни прегледи, няма да имат право да получават безплатно биологични лекарства за лечение на болестта си. 

Промяната поставя в затруднена ситуация много от болните, защото в повече от половината административни области на страната няма болници с разкрити ревматологични отделения. 

ЦЗПЗ отбелязва още, че нещата ще се усложнят още повече от 1-ви април, когато влиза в сила новият Национален рамков договор, с оглед въведеното изискване за наличие на скенер и ядрено-магнитен резонанс „до леглото на болния”, заради което част от съществуващите в момента отделения по ревматология ще спрат работа. 

За голяма част от пациентите това означава 4 пъти в годината да пътуват до градове, в които има отделения по ревматология, редене на опашки пред кабинетите, а когато прегледът е съпроводен и с изследвания, престой минимум 2 дни. Това се отнася както за пациентите, така и за техните придружители.  

От организацията изтъкват, че това е втора промяна на условията за диспансеризация на болните с ревматологични заболявания за последните 6 месеца. От 1 септември 2016 г. НЗОК въведе изискване пациентите да се диспансеризират само от лекари специалисти по ревматология, работещи в извънболничната помощ. Малкият брой на такива специалисти също създаде проблем, но новата разпоредба е още по-рестриктивна. Преди 1 септември 2016 г. пациентите се диспансеризираха от общопрактикуващите лекари. 

Според организацията промяната няма да допринесе за по-добро качество на обслужването на болните.

Напротив, много от болните ще са затруднени да пътуват четири пъти годишно за диспансерните прегледа, което пък ще послужи за основание на НЗОК да им откаже отпускането на скъпите биологични лекарства. Самото отпускане на протоколи за биологичните лекарства е отделна процедура, която се извършва само в три университетски болници в София, Пловдив и Варна. 

Ограничаването на отпускането на биологични лекарства изглежда е истинската цел на промяната в правилата за диспансериация, допълва Центърът за защита правата в здравеопазването.

Коментари