НЗОК стана на 18 години
НЗОК стана на 18 години
НЗОК стана на 18 години
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
НЗОК стана на 18 години

НЗОК стана на 18 години

Със създаването й беше сменена философията на здравната система – от командно-административна, тя се утвърди като здравноосигурителна

На днешния ден (15 март) преди 18 години д-р Илко Семерджиев (сегашният служебен министър на здравеопазването), заедно с екип съмишленици, даде старта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). С нейното създаване (Закон за здравното осигуряване от 1998 г.) в България бе възстановен общественият договорен модел, престанал да съществува през 1947 г. Сменена бе философията на здравната система – от командно-административна, тя се утвърди като здравноосигурителна, на солидарен принцип – плащат всички, потребява този, който има нужда.

Учредяването на институцията „семеен лекар“ даде възможност на българските медици да престанат да бъдат „здравни работници“. Първоначално лекарите в извънболничната медицинска помощ, след това – и в лечебните заведения за болнична помощ, заеха достойното си място на главни участници в системата на здравеопазването. НЗОК се превърна в свързващо звено между медиците и техните пациенти, за постигане на по-високи стандарти в българското здравеопазване.

Призвана по закон да защитава правата на здравноосигурените, касата и до днес се стреми да осигури на гражданите достъпни, качествени и достатъчни по обем здравни грижи, за които лекарите да получават достойно признание и авторитет. 

Поднасяме поздравления към всички основатели на НЗОК, към всички директори и управители на институцията през тези знаменателни 18 години, както и към служителите, които със своя висок професионализъм и лоялност допринесоха и допринасят за усъвършенстването на здравноосигурителната система.

Мнения