Публикация

НЗОК стана на 18 години

НЗОК стана на 18 години

Със създаването й беше сменена философията на здравната система – от командно-административна, тя се утвърди като здравноосигурителна


На днешния ден (15 март) преди 18 години д-р Илко Семерджиев (сегашният служебен министър на здравеопазването), заедно с екип съмишленици, даде старта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). С нейното създаване (Закон за здравното осигуряване от 1998 г.) в България бе възстановен общественият договорен модел, престанал да съществува през 1947 г. Сменена бе философията на здравната система – от командно-административна, тя се утвърди като здравноосигурителна, на солидарен принцип – плащат всички, потребява този, който има нужда.

Учредяването на институцията „семеен лекар“ даде възможност на българските медици да престанат да бъдат „здравни работници“. Първоначално лекарите в извънболничната медицинска помощ, след това – и в лечебните заведения за болнична помощ, заеха достойното си място на главни участници в системата на здравеопазването. НЗОК се превърна в свързващо звено между медиците и техните пациенти, за постигане на по-високи стандарти в българското здравеопазване.

Призвана по закон да защитава правата на здравноосигурените, касата и до днес се стреми да осигури на гражданите достъпни, качествени и достатъчни по обем здравни грижи, за които лекарите да получават достойно признание и авторитет. 

Поднасяме поздравления към всички основатели на НЗОК, към всички директори и управители на институцията през тези знаменателни 18 години, както и към служителите, които със своя висок професионализъм и лоялност допринесоха и допринасят за усъвършенстването на здравноосигурителната система.

Коментари