Публикация

Синдром на Стивънс-Джонсън и токсична епидермална некролиза: клинични случаи

сп. Варненски медицински форум, 2017, бр. 1, стр. 63-68


Пишмишева М, Баймакова М, Станчев Г, др. Синдром на Стивънс-Джонсън и токсична епидермална некролиза: клинични случаи. Варненски медицински форум, 2017, № 1, 63-68.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

15 март 2017

Прикачени файлове

pdf
SJS & TEN Case Reports 2017

Коментари