Публикация

Посетете Дни на отворените врати в МУ-Варна на 24 и 25 март

Посетете Дни на отворените врати в МУ-Варна на 24 и 25 март

На 24 и 25 март 2017г. Медицински университет – Варна организира „Дни на отворените врати"


Посетете Дни на отворените врати в МУ-Варна на 24 и 25 март

На 24 и 25 март 2017г. Медицински университет – Варна организира „Дни на отворените врати", насочени към кандидат-студенти, родители, учители и граждани от цялата страна. В тези два дни бъдещите студенти имат възможността да се запознаят както с материалната база на университета, така и да се докоснат до спецификата на обучението в различните специалности и до модерните методи на преподаване. На 24 и 25 март четирите факултета към университета – Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, както и Медицинският колеж ще осигурят достъп на желаещите да разгледат учебните бази на МУ-Варна.

По време на визитата си в МУ-Варна представители на университета ще отговорят на запитванията на бъдещите студенти и ще ги консултират при избора им на специалност.

По време на събитието посетителите ще имат възможност да:

  • видят 3D анатомия на човека чрез демонстрации на живо;
  • разгледат най-богатата в страната музейна сбирка по анатомия;
  • наблюдават демонстрация на дигиталните 3D технологии в денталната медицина;
  • проведат микроскопски наблюдения и лабораторни експерименти – наблюдение на кръвни клетки и живи растителни обекти; определяне на кръвни групи; техника за снемане на отпечатъци, използвана в съдебната медицина и криминологията; измерване на нивата на глюкоза и холестерол в кръвта; тестове за наркотични вещества; изолиране на ДНК; приготвяне на различни лекарствени форми; атрактивни химични експерименти – „Сребърно огледало", „Вулкан", „Златен дъжд", „Желязна кръв", „Хамелеон" и др.;
  • получат указания за кандидатстудентския изпит по химия;
  • наблюдават електронно обучение във виртуална класна стая;
  • се срещнат с нашите студенти, които ще разкажат за студентския живот;
  • разгледат спортната ни база, където студентите развиват своите таланти и дарби;
  • получат любопитна информация – какво се случва в Медицински университет-Варна? На сцената – студенти и преподаватели! Повдигаме завесата за Вас с нашите кратки филми;
  • надникнат във „втория дом" на нашите студенти, като се запознаят с най-младия, колоритен, талантлив и компетентен колектив на научна библиотека в България и още много други.

Програмата на събитието вижте тук . 

Очакваме Ви!

" }-->

Коментари