Публикация

Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна откри нов кабинет в УМБАЛ „Св. Марина“

Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна откри нов кабинет в УМБАЛ „Св. Марина“

От 6 март 2017 г. със съдействието на ръководството на УМБАЛ „Св. Марина" Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна откри офис в сградата на университетската болница


Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна откри нов кабинет в УМБАЛ „Св. Марина“

От 6 март 2017 г. със съдействието на ръководството на УМБАЛ „Св. Марина" Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна откри офис в сградата на университетската болница.

Офисът ще обслужва всички клиники и учебни звена в болницата във връзка с функционирането на платформа Blackboard и провеждането на електронни изпити и колоквиуми.

Представител на Центъра за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) е Румяна Николаева Петрова - тел: 1583; 052 978 583., а новият офис се намира в кабинет 120А.

Целта на ЦЕДО е използването на индивидуалните умения и знания на сътрудниците за оптимизиране на предлаганите услуги и поддръжка, както и създаването на общи стандарти за качество на учебното съдържание и тестове. В тази връзка Центърът работи по разширяването и задълбочаването на контактите и сътрудничеството както с вътрешни звена на университета, така и с външни партньори – държавни институции, университети и чуждестранни партньори.

Коментари