Публикация

Ново преразглеждане на употребата на валпроат при бременни и жени в детеродна възраст

Ново преразглеждане на употребата на валпроат при бременни и жени в детеродна възраст

Продуктите, съдържащи веществото, се използват за лечение на епилепсия, биполярно разстройство и мигрена 


Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ще обсъди необходимостта от допълнителни ограничения в употребата на лекарствата, съдържащи валпроат. Тези лекарствени продукти са разрешени за употреба по национални процедури в държавите-членки и са показани за лечение на епилепсия, биполярно разстройство и мигрена (в някои страни). 

Лекарствата, съдържащи валпроат, вече са били обект на преразглеждане на безопасността и съществуват препоръки за минимизиране на риска от увреждане на бебетата поради лечение на майките с валпроат по време на бременността.

По искане на френския регулаторен орган по лекарствата ANSM, ЕМА ще преразгледа ефективността на приетите мерките и ще бъде обмислена  необходимостта от препоръка за допълнителни действия, които да намалят рисковете при бременни и жени в детеродна възраст на територията на Европейския съюз.

Подробна информация за това преразглеждане на английски език може да намерите на този хиперлинк към уеб-сайта на ЕМА:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Valproate_2017_31/Procedure_started/WC500223242.pdf

Повече по темата - в прикачените сайтове.
 

Прикачени файлове

Valproate_HCP.pdf
Valproate_patients.pdf

Коментари