Публикация

УМБАЛ „Александровска“ е домакин на работна среща на Групата на eвропейските експерти по деменции

В инициативата ще се включат специалисти от Норвегия, България, Холандия, Румъния и Гърция


Днес от 12:30 часа в семинарната зала (3 етаж) на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“ ще се състои работна среща на Групата на eвропейските експерти по деменции, в която чл. кор. проф. дмн Лъчезар Трайков, завеждащ Отделението по диагностика и лечение на дегенеративни и съдови деменции, участва със своя екип.

Срещата е по инициатива на Българското дружество по деменции, чийто председател е проф. Трайков, с фокус „Подобряване на грижите за хора с деменции, пребиваващи в институции“. В групата участват експерти от Норвегия, България, Холандия, Румъния и Гърция. 

Целта на срещата е да се предложат препоръки за най-различни аспекти на най-добри условия за дневните центрове и домовете - фактори на средата при институционални грижи, препоръки за индивидуализиран подход към всеки пациент, когнитивна стимулация, когнитивна рехабилитация и други дейности, съобразени с личния опит на пациентите.

Проф. Трайков подчерта, че европейската инициатива и препоръки са ориентирани към деинституционализация на пациентите с деменция и към създаване на условия за максимално дългата им преживяемост в среда близка до семейната и в общността. 

За част от случаите пребиваването в специализирани места за извънсемейна грижа е неизбежно и целта на експертната група е да хуманизира максимално обгрижването на тези пациенти с изработването на общи насоки и препоръки за минимално използване на антипсихотични средства, повече психологически и индивидуализиран подход към пациентите, като се вземат предвид личните им истории, максимално приложение на алтернативни нефармакологични (поведенчески, психологични) методи и средства за адаптация към това тежко състояние, както и справяне с последствията от него. 

Като крайна цел на участието на българските експерти от тази работна група е изработването и приемането на национална осъвременена стратегия/концепция за диагностика и грижи на хората с деменции, както и да координира усилията на националните институции като МЗ, МТСП, НЦОЗА и професионални организации, имащи отношение към проблема. 
  
При интерес от страна на медиите, проф. Трайков и екипът му ще бъдат на разположение на журналистите в интервалите 12:00 – 12:30, 14:30 – 15:00, 17:00 – 17:30 часа.

" }-->

Коментари

Надявам се да се променят усовията при които се лекуват пациентите страдащи от Деменция. Това е сложна и комплексна дейност,вкючваща не само добре подготвени невролози ,но и психолози психиатри и специалисти от социалните институций.

Много съжалявам, че не мога да присъстам.