Публикация

Проф. д-р Славчо Томов е преизбран за Ректор на Медицински университет – Плевен от Общото събрание на 16 март

Проф. д-р Славчо Томов е преизбран за Ректор на Медицински университет – Плевен от Общото събрание на 16 март

През втория си мандат на управление за периода 2017 – 2021 г. проф. Томов ще продължи политиката на развиване и утвърждаване на новаторския имидж на университета чрез изграждане на Научноизследователски институт


На 16 март 2017 г. проф. д-р Славчо Томов е преизбран за Ректор на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) с мнозинство от 154 делегати на Общото събрание на висшето училище.  През втория се мандат на управление за периода 2017 – 2021 година проф. Томов ще продължи политиката на развиване и утвърждаване на новаторския имидж на университета чрез изграждане на Научноизследователски институт като обединяваща научна инфраструктура и изследователски център за внедряване на високотехнологични и иновативни решения за развитието на медицината, подобряването на човешкото здраве и качеството на живот.

Като приоритет в образователната сфера ще продължи провеждането на целогодишна кандидатстудентска кампания под надслов „Успяваме заедно“ с цел привличане на качествени и мотивирани кандидат-студенти за всички предлагани от университета специалности. Целта е МУ-Плевен да се утвърди на картата на висшето медицинско образование в страната и Европа като космополитен университет, привлекателен за все повече български и чуждестранни студенти, докторанти и специализанти. Чрез ефективно, динамично и гъвкаво управление и развитие висшето училище ще се наложи като признат център за иновации за дипломно, следдипломно и продължаващо обучение.

 

 

 

Коментари

Честито!!! Нека бъде жив и здрав да продължи започнатото.